IT-konsulent, Life Sciences

Jeg er selvstændig IT-konsulent med over 14 års erfaring indenfor den pharmaceutiske industri. Mine spidskompetencer er udvikling af client/server systemer baseret på Oracle- og MDL-teknologi samt elektronisk repræsentation af både småmolekyler og makromolekyler.

Ekspertisen indenfor molekylær repræsentation har gjort at jeg i maj 2007 stiftede firmaet Biochemfusion hvori jeg udvikler kommercielle produkter til enkel og effektiv registrering af makromoleykyler i Oracle databaser. I efteråret 2008 blev jeg førsteforfatter på en artikel om netop dette emne og den blev publiceret i tidsskriftet J. Chem. Inf. Model. i november 2008 - se "Building a BioChemformatics database".

Derudover har jeg solid erfaring med udvikling af distribuerede systemer vha. DCOM og CORBA. Interessen har udmøntet sig i en bestyrelsespost gennem flere år i Dansk Grid-forum.

En kort opsummering af mine væsentligste kompetencer er som følger:

TeknologiErfaring
Borland Delphi+ 15 år
Oracle+ 10 år
MDL software+ 10 år
Electronic Laboratory Notebooks+ 3 år
Dataopsamling fra laboratorieinstrumenter+ 5 år

Flere detaljer kan findes i mit CV. Ring eller skriv for at høre nærmere og gerne for at aftale et uforpligtende møde.

Seneste hobby-projekt fra 2012: Internet radio baseret på Raspberry Pi.